Dodge - Servis - MBSK+Dodge - Servis - MBSK+

Dodge - Servis
 

Spoločnosť Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. v snahe vyjsť v ústrety svojim zákazníkom, prináša dodatočnú možnosť rozšírenia štandardnej dvojročnej záruky o tretí a štvrtý rok.

 

Všeobecné podmienky pre produkty „Záruka MBSK+”

Doba platnosti dobrovoľnej záruky v závislosti od druhu produktu „Záruka MBSK+”

 • MBSK +12 – 12 mesiacov, avšak maximálne len do najazdenia 100.000 km od uvedenia vozidla do prevádzky
 • MBSK +24 – 24 mesiacov, avšak maximálne len do najazdenia 120.000 km od uvedenia vozidla do prevádzky
 • Produkt Záruka MBSK+ je možné zakúpiť len do 31. 3. 2011

Možnosti zakúpenia produktu

 • Pre vozidlá zakúpené s dátumom prvého prihlásenia do evidencie vozidiel (ďalej len „prvé prihlásenie“) do 31.8.2009:
  • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za štandardných cenových podmienok
 • Pre vozidlá s prvým prihlásením do 31.8.2009, ako aj vozidlá pre vozidlá s prvým prihlásením od 01.09.2009:
  • v lehote 24 mesiacov od 1. prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel za štandardných cenových podmienok
 • Pre vozidlá s prvým prihlásením od 01.09.2009:
  • ako voliteľná výbava pri zakúpení daného vozidla za zvýhodnených cenových podmienok – zľava 50% zo štandardnej ceny

Prípad opravy mimo územia SR

 • je po konzultácii s úsekom Garancie a kulancie Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. (MBSK)

Podmienky uznania prípadu

 • všetky doterajšie zásahy vo vozidle ako prehliadky, výmeny opotrebiteľných dielov, opravy havárií boli vykonané výlučne v autorizovanom servise

Prenos plnenia

 • je možný aj pri predaji vozidla

 

Rozsah výkonov poskytovaných v rámci produktov „Záruka MBSK+”

Oprava porúch a vád na vozidle, ktoré sú spôsobené vadou materiálu alebo vadou montáže vo výrobe.

Produkt sa nevzťahuje na

a) Odstraňovanie škôd spôsobených:

 • nehodou alebo násilím (dopravná nehoda, zámerné násilné poškodenie...)
 • neprimeraným zaobchádzaním s vozidlom, napríklad prekročením povoleného užitočného zaťaženia vozidla, prekročením dovoleného zaťaženia náprav, prekročením dovolených otáčok motora, nedodržaním pokynov návodu na obsluhu, použitím nevhodných prevádzkových hmôt, a pod.,
 • zmenami alebo akýmikoľvek úpravami na vozidle vykonaných treťou osobou alebo vykonaných bez schválenia výrobcom alebo MBSK
 • používaním ND a/alebo príslušenstva neschválených DCAG alebo MBSK (neoriginálne domontované príslušenstvo)
 • použitím vozidla na motoristickom podujatí
 • živelnými udalosťami (záplava, krupobitie, požiar a pod.)
 • účinkami životného prostredia (vtáčí trus, posypová soľ, priemyselné exhaláty a prachové usadeniny vrátane náletovej hrdze, peľ, kovový prach, morská voda, apod.)

b) Vykonávanie nižšie uvedených služieb:

 • vykonávanie všetkých opráv, nutných pri obvyklom spôsobe používania vozidla v dôsledku prirodzeného opotrebenia, (spojka, brzdy, žiarovky, pneumatiky, disky, podvozkové skupiny ako nápravy, uloženia kolies....)
 • pravidelnú údržbu, nastavovacie práce na podvozku, dverách, streche –pokiaľ sa tieto práce netýkajú jednoznačne poškodeného ND uznaného v rámci záruky
 • opravy hluku pri jazde ako je drnčanie, klepkanie...
 • výmena poškodených skiel vozidla,
 • výmena pneumatík a diskov, ako i vyvažovanie kolies,
 • všetky opatrenia pri dlhšom vyradení vozidla z prevádzky a neskorším uvedením do prevádzky, ako i tým spôsobené škody,
 • náhrada nákladov na odtiahnutie vozidla,
 • oprava cudzích nadstavieb a prídavných nadstavieb,
 • dovybavenie a prevybavenie na základe zákonných predpisov a predpisov poisťovní (napr.: alarm, imobilizér),
 • opravy a úpravy ND a/alebo príslušenstva neschválených výrobcom alebo MBSK,
 • dopĺňanie prevádzkových hmôt a náplní.

 

Ceny jednotlivých produktov Záruka MBSK+ pre vozidlá s prvým prihlásením od 01.09.2009:

Modely Dodge 3. rok
max. 100 000 km
cena pri kúpe vozidla cena počas prvých 2 rokov
v EUR v SKK v EUR v SKK
Avenger 200 6 025,20 400,00 12 050,40
Caliber 200 6 025,20 400,00 12 050,40
Journey 200 6 025,20 400,00 12 050,40
Nitro 250 7 531,50 500,00 15 063,00

Ceny sú uvedené s DPH.

 

Modely Dodge 3. + 4. rok
max. 120 000 km
cena pri kúpe vozidla cena počas prvých 2 rokov
v EUR v SKK v EUR v SKK
Avenger 430 12 954,18 860,00 25 908,36
Caliber 430 12 954,18 860,00 25 908,36
Journey 430 12 954,18 860,00 25 908,36
Nitro 525 15 816,15 1 050,00 31 632,30

Ceny sú uvedené s DPH.

Cenník platný pre vozidlá s prvým dátumom prihlásenia do 31.08.2009

© 2005 - 2011, Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.