Dodge - Servis - Dodge Privilege ServiceDodge - Servis - Dodge Privilege Service

Dodge - Servis
 

 

Vytvoriť si vzťah k autu a značke znamená jej dôverovať a vedieť, že v prípade nepredvídateľných problémov sa o Vás postará. Preto Vám prinášame nadštandardnú asistenčnú servisnú službu - Dodge Privilege Service. V prípade, že sa na vašom vozidle vyskytne porucha, Dodge Privilege Service Vám na vašej ceste pomôže tak rýchlo, ako to len bude možné. Vaša bezpečnosť a pohodlie na cestách sú v centre nášho záujmu, 24 hodín denne, 365 dní v roku, a to na celom území Európy.

Asistenčná služba Dodge Privilege Service sa v uvedenom rozsahu vzťahuje len na nové vozidlá zakúpené po 1.5.2009 u všetkých zmluvných partnerov Chrysler Jeep Dodge na Slovensku. Jej platnosť je 24 mesiacov od dátumu predaja/prvej registrácie vozidla. Pre správne využívanie našich služieb Vám odporúčame, aby ste svoju Dodge Privilege Service kartu a telefónne číslo mali na cestách vždy poruke.

 

Pre vozidlá Dodge
predané na Slovensku,
prosím, volajte číslo
+421 2 555 66 444.

 

Kedy môžeme pomôcť:

Dodge Privilege Service bude poskytovať asistenčné služby počas trvania základnej záruky vozidla.

 • Asistenciu na ceste vám poskytneme v prípade nepojazdnosti vozidla z dôvodu mechanickej alebo elektrickej poruchy.
 • Vozidlo musí byť zakúpené u autorizovaného dílera a zaregistrované v jednej z európskych krajín poskytujúcich Dodge Privilege Service. Na vozidle musí byť vykonávaná údržba podľa pokynov výrobcu.
 • Naše služby sa vzťahujú nielen na vodiča, ale aj všetkých spolucestujúcich vo vozidle (počet osôb je obmedzený počtom miest v danom vozidle).
 • Asistencia je dostupná vo väčšine štátov Európy.

 

Čo pre Vás môžeme urobiť:

Kedykoľvek budete na cestách a zatelefonujete nám, naša reakcia bude upokojujúco rýchla a efektívna.

POMOC NA CESTE
Ak to bude možné, odstránime problém priamo na mieste, aby ste mohli pokračovať v jazde s čo najmenšou časovou stratou. Ak bude vozidlo nepojazdné, odtiahneme ho do najbližšieho autorizovaného servisu.

Ak problém nastane v čase mimo otváracích hodín konkrétneho autorizovaného dílera, Dodge Privilege Service vozidlo uskladní na bezpečnom mieste až do jeho opätovného otvorenia.

Akýkoľvek príves, ktorý budete v tom čase ťahať, bude tiež odtiahnutý alebo uložený.

Ak to bude možné, prevezieme vás spolu s vozidlom do autorizovaného servisu, aby ste tam počkali na opravu vášho vozidla.

Ak najbližší autorizovaný díler nebude schopný poruchu odstrániť, môže byť vaše vozidlo prevezené k inému autorizovanému dílerovi tak, aby ste čo najskôr mohli pokračovať v ceste.

Ak nebude možné vozidlo opraviť v ten istý deň, Dodge Privilege Service vám zabezpečí najvýhodnejšiu z ponúkaných možností:

 • Taxík až do vzdialenosti 50 Km, alebo
 • lístok na vlak alebo letenka ekonomickej triedy, ak cesta vlakom trvá dlhšie ako šesť hodín, alebo
 • ak to bude možné, náhradné vozidlo na čas opravy, avšak maximálne na dva dni. Vozidlo podlieha všeobecným pravidlám a podmienkam partnera, od ktorého je auto zapožičané. Náklady na palivo a súvisiace poplatky si hradíte individuálne.

HOTEL
Ak vozidlo nemôže byť opravené v ten istý deň a porucha sa vyskytla vo vzdialenosti väčšej ako 50 Km od Vášho bydliska, môžete využiť možnosť prenocovať v hoteli. Dodge Privilege Service pre vás zabezpečí a uhradí jednu noc s raňajkami v najbližšom trojhviezdičkovom (alebo ekvivalentnom) hoteli.

VYZDVIHNUTIE SI VOZIDLA PO OPRAVE
Ak oprava vozidla nemôže byť realizovaná do dvoch dní a Vaše bydlisko je vzdialené viac ako 50 Km od miesta opravy, poskytneme Vám lístok na vlak, prípadne letenku ekonomickej triedy (ak by cesta vlakom trvala viac ako 6 hodín), aby ste si mohli vozidlo po oprave vyzdvihnúť. Alternatívne Vám vozidlo z autorizovaného servisu môže priviesť náš vodič avšak palivo a prípadné ďalšie poplatky za použitie komunikácie budú hradené z vašej strany.

 

Ako využívať naše služby:

Ak vaše vozidlo neštartuje, alebo je iným spôsobom nefunkčné, prosím, dodržiavajte nasledujúce jednoduché pokyny: Ihneď kontaktujte Dodge Privilege Service. Sami nepodnikajte žiadne kroky.

1. Pre vozidlá Dodge predané na Slovensku, prosím, volajte číslo +421 2 555 66 444.

2. Uveďte svoje meno, VIN číslo vozidla, počet najazdených kilometrov, model, farbu a evidenčné číslo vozidla.

3. Oznámte miesto, kde sa nachádzate, telefónne číslo, na ktorom je možné kontaktovať Vás.

4. Stručne opíšte problém a buďte pripravený zodpovedať niekoľko dodatočných otázok.

5. Ak sa domnievate, že ste v nebezpečnej situácii, informujte nás o tejto skutočnosti. S vaším súhlasom môžeme kontaktovať políciu a oznámiť jej hroziace nebezpečenstvo.

6. Budete informovaný o čase príchodu pomoci.

 

Kedy Vám nemôže byť asistencia poskytnutá:

Dodge Privilege Service ponúka veľké množstvo výhod pre vás. Napriek tomu sa môžu vyskytnúť situácie mimo bežného rozsahu používania vozidla, kedy Vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby. Výluka sa vzťahuje na nasledovné:

 • Dopravná nehoda, vandalizmus, krádež a pokus o krádež, účasť na kriminálnom čine.
 • Vozidlá, ktorých servis nie je v súlade s odporúčaniami výrobcu alebo vozidlá, ktoré nie sú udržované v stave spôsobilom pre cestnú premávku.
 • Vozidlá, ktoré možno doviezť do autorizovaného servisu po vlastnej osi.
 • Vozidlá používané na pretekárske účely (rallye, okruhové, vytrvalostné, offroadové preteky a pod.) alebo vozidlá používané mimo verejných dopravných komunikácií.
 • Akákoľvek vami zavinená situácia, ktorá zahŕňa zamknutie kľúčov vo vozidle, stratu, prípadne odcudzenie kľúčov, všetky náklady, ktoré vznikli z dôvodu natankovania nesprávneho paliva, defektu, vybitia batérie ponechaním niektorej súčasti vozidla v činnosti alebo nedostatku paliva.
 • Akékoľvek poškodenie spôsobené prívesom, nákladom alebo iným vonkajším vplyvom.
 • Akékoľvek poškodenie spôsobené úradným/štátnym zásahom, a to aj keď ide o štát zahrnutý v systéme Dodge Privilege Service, alebo poškodenie spôsobené inými nepredvídateľnými skutočnosťami.
 • Služby nie sú poskytované spoločnostiam využívajúcim vozidlá na verejnú dopravu, prepravu tovarov alebo osôb. Pre vozidlá autopožičovní alebo taxislužieb sú služby obmedzené len na pomoc na mieste prípadne odťah.
 • Vozidlá verejných inštitúcií, ako napríklad polície, colných orgánov, hasičov a štátnej správy.
 • Naše služby nemôžeme poskytnúť, ak porucha nastala v dôsledku vojny, vzbury, povstania, hromadných politických nepokojov, rabovania, štrajku a nedovoleného použitia na vojenské alebo teroristické účely, zemetrasenia, katastrofického počasia, jadrovej havárie.
 • Akékoľvek dodatočné náklady a/alebo poškodenia majetku, ktoré sú následkom poruchy.
 • Akékoľvek náklady, ktoré by ste museli zaplatiť aj v prípade, že by k poruche nedošlo. Napríklad náklady na stravu, ubytovanie, palivo atď.
 • Výdavky, ktoré môžu byť hradené z iných zdrojov.
 • Akékoľvek právo na využitie asistenčnej služby po uplynutí troch mesiacov od dátumu udalosti.
 • Ak jedna alebo viaceré naše služby nie sú nevyhnutné, Dodge Privilege Service nie je povinný poskytnúť alternatívne služby ako kompenzáciu.
 • Akékoľvek služby poskytnuté bez predošlého schválenia zo strany Dodge Privilege Service.
 • Služby Dodge Privilege Service nemôžu byť presunuté na iné vozidlo. Po predaji vozidla bude služba presunutá spolu s vozidlom na nového majiteľa.

 

© 2005 - 2011, Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.